Αντλητικά Συγκροτήματα

Αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα & Αντλίες Πυρόσβεσης

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τους αυτοματισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Ευρωπαικό Πρότυπο ΕΝ 12845 και προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Η εταιρεία μας επίσης έχει δυνατότητα να σας προμηθεύσει Αυτόματα Πυροσβεστικά Συγκροτήματα σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές UL-FM & NFPA. Τα αυτόματα πυροσβεστικά συγκροτήματα παραδίδονται ως πλήρεις μονάδες, δοκιμασμένες, έτοιμες προς χρήση (χρειάζονται σύνδεση μόνο με τα δίκτυα νερού και ρεύματος)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Οι τυπικές εγκαταστάσεις των αυτόματων πυροσβεστικώς συγκροτημάτων είναι οι εξής:

  • Νοσοκομεία
  • Εργοστάσια
  • Σταθμούς Αυτοκινήτων
  • Πολυόροφα Κτήρια Γραφείων – Καταστημάτων
  • Supermarkets
  • Κινηματογράφους – Θέατρο
  • Αποθήκες
  • Πλοία
  • Δασικές Εκτάσεις κλπ.

Get in touch with us!