Ρολά Πυροπροστασίας

ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα ρολά πυροπροστασίας προσομοιάζουν γενικά με βιομηχανικά ρολά υπερβαρείας κατασκευής. Οι υπολογισμοί αντοχής τους έχουν γίνει για την ακραία θερμοκρασία του τεστ η οποία στη διάρκεια των 4 ωρών φτάνει στους 11530C. Η θερμοκρασία αυτή είναι ένα βήμα πριν την τήξη και τη κατάρρευση (θερμοκρασία τήξης σιδήρου 15300C) και η συμπεριφορά του ρολού στις συνθήκες αυτές είναι εξαιρετικά επισφαλής. Για το λόγο αυτό οι λεπτομέρειες στην κατασκευή παίζουν μεγάλο ρόλο που μόνο με ένα τεστ δοκιμής μπορούν να επιβεβαιωθούν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της διαφοράς των ρολών αυτών, είναι ο μηχανισμός λειτουργίας και ο αυτοματισμός ελεγχόμενης πτώσης μετά την έναρξη της πυρκαγιάς.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Τα πυράντοχα ρολά SAFEROLL καλύπτουν τις Αγγλικές προδιαγραφές ΒS 476, Part 22 § 5-87. Συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιμασίας RE 60 – 120 min, από το παγκοσμίως γνωστό Βρεττανικό Ινστιτούτο δοκιμών φωτιάς Warrington Fire Research Center και αποδεκτό και από τον Ε.Λ.Ο.Τ. Επίσης καλύπτουν τους κανονισμούς θερμομόνωσης σε σχέση με την θερμική ακτινοβολία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: WFRC
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:
WARRES C110164
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Λ.Ο.Τ.
F/9/96

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα μεταλλικά ρολά πυροπροστασίας αποτελούνται από ειδικά μεταλλικά πυράντοχα κλειστά οριζόντια γαλβανισμένα προφίλ, με κυρτωμένες επιφάνειες για αντοχή σε ανεμοπίεση.
Τα προφίλ αυτά πάχους 0,80 κ΄ 1,00 mm θηλυκώνουν μεταξύ τους ώστε να αποτελούν μία αρθρωτή αλλά ενιαία επιφάνεια ή οποία τυλίγεται στο άνω οριζόντιο τύμπανο. Σε αντίθεση με τα πλαστικά τέρματα των προφίλ των συνήθων ρολών, τα πυράντοχα ρολά SAFEROLL διαθέτουν χαλύβδινα πυράντοχα γαλβανισμένα τέρματα.
Το Ατσάλινο Τύμπανο είναι από σωλήνα πυρίμαχη διαμέτρου από 114 mm και άνω ώστε αφ’ενός το βέλος κάμψεως και η τάση κάμψεως να μην υπερβαίνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές για κανονική λειτουργία και αφ’ετέρου σε περίπτωση πυρκαγιάς να μην καταρρεύσει μέχρι την θερμοκρασία 11530C, για 4 ώρες. Τα πλαϊνά στηρίγματα του τυμπάνου είναι υπερβαρείας κατασκευής ανθεκτικής ακόμα και στην θερμοκρασία του τεστ για διάρκεια μέχρι 4 ωρών. Εν τούτοις σημειώνουμε, ότι τα ρολά πυροπροστασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται ως ρολά ασφαλείας καθώς οι κανονισμοί διαφοροποιούνται

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στα μικρά μεγέθη ρολών μέχρι 3,00 m2 η λειτουργία μπορεί να είναι χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη.
Η συνήθης όμως λειτουργία γίνεται ηλεκτροκίνητα λόγω βάρους. 
Σε κάθε περίπτωση η βασική λειτουργία συνίσταται στο αυτόματο κλείσιμο του ρολού με ειδικό ηλεκτρικό μηχανισμό 220V AC, είτε με ηλεκτρικό σήμα 24V DC είτε με την απελευθέρωση μηχανικής ευτηκτικής ασφάλειας όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 720C. 
Η ηλεκτρική λειτουργία και αυτοματισμός, έχουν επί πλέον τις εξής δυνατότητες :
Το ρολό κανονικά ανοιγοκλείνει από τα υπάρχοντα μπουτόν. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος το ρολό ανοιγοκλείνει από χειροκίνητη αλυσίδα. Τέλος, με τη χειροκίνητη απεμπλοκή του ηλεκτρικού φρένου το ρολό έχει την δυνατότητα να κλείσει μόνο με το βάρος του με ελεγχόμενη ταχύτητα καθόδου μέσω δεύτερου μηχανικού φρένου.
Σε περίπτωση φωτιάς το ρολό κλείνει αυτόματα είτε έχει ηλεκτρικό ρεύμα είτε όχι : α) μέσω σήματος 24V DC από το σύστημα πυρανίχνευσης 
β) μέσω ευτηκτικής ασφάλειας που λιώνει αν τοπικά υπερβεί η θερμοκρασία τους 720C.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

  1.  Το κλείσιμο του ρολού μπορεί να συνοδεύεται από οπτικό και ηχητικό σήμα.
  2. Πόρτα πυροπροστασίας διαφυγής προσώπων μπορεί να προσαρμοστεί στο ρολό.
  3. Αυτοματισμοί για λειτουργίες ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες.
  4. Με την προσθήκη πρόσθετων μηχανισμών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και ως ρολά ασφαλείας.