Πυρόσβεση και Πυρασφάλεια

Είναι αυτονόητο ότι  η πρόληψη  είναι πολύ καλύτερη από τη θεραπέια. Γι αυτό και με βάση τη νέα Νομοθεσία απαιτέιται πλέον η αξιολόγηση κινδύνου πυρκαγιών από αρμόδιο άτομο που θα δώσει και τις αντίστοιχες συμβουλές για το τι πρέπει να εφαρμοστεί για την προστασία ενός κτηρίου και των ενοίκων του από τη φωτιά.

Η αξιολόγηση του κινδύνου πυρκαγιάς είναι σήμερα επιβεβλημένη καθώς και η εφαρμογή εκείνων των μέτρων που απαιτούνται για την προστασία των κτηριακών εγκαταστάσεων και των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα ή και γύρω από αυτά.

Γι αυτό η αξιολόγηση του κινδύνου φωτιάς είναι  μια σημαντική επιχείρηση και ενώ κάποιοι μπορεί να αισθάνονται ότι είναι σε θέση να το κάνουμε αυτό μόνοι τους το σωστότερο είναι  να αποτείνονται στους ειδικευμένους  εμπειρογνώμονες να το πράξουν για λογαριασμό τους.