Οι Υπηρεσίες Μας

Tα προιόντα μας

 • Πυροσβεστήρες
 • BONPET
 • Πυροσβεστικές Φωλιές
 • Πυρανίχνευση
 • Φωτισμός Ασφαλείας
 • Πυράντοχες Πόρτες
 • Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής
 • Συστήματα Ολικής Κατάκλισης
 • Πυρόσβεση
 • Βάσεις – Θήκες πυροσβεστήρων
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Συστήματα Συναγερμού

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εκτός από την προμήθεια και την συντήρηση των πιο πάνω προϊόντων, η Firedefender  προσφέρει συμβουλές και καθοδήγηση για τη ασφάλεια και την προστασία των κτιριακών σας εγκαταστάσεων από τυχόν πυρκαγιά.

Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα από προϊόντα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, μικρές ή μεγάλες. Δείτε τον κατάλογο μας!

Σήμανση ασφάλειας πυρκαγιάς

Δωρεάν συμβουλές και καθοδήγηση για το είδος των πινακίδων που χρειάζονται και το χώρο τοποθέτησης  τους, καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση τους.

Εκπαίδευση προσωπικού

Το εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου, για αυτό και η Firedefender προσφέρει μια σειρά  από εκπαιδευτικά μαθήματα προσωπικού που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για την σωστή πυρασφάλεια και την πυρόσβεση.

Λίστα Πελατών

Η λίστα των πελατών μας περιλαμβάνει κυβερνητικά κτήρια, μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς καθώς και μεγάλο αριθμό κατοικιών και διαμερισμάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες