Φωτιστικό ασφαλείας GR-408/12led, GR-408/24led και GR-409/12led

  • GR-408/12led: Φωτιστικό ασφαλείας, 90min
  • GR-408/24led: Φωτιστικό ασφαλείας, 90min
  • GR-409/12led: Φωτιστικό ασφαλείας, 180min