Φωτιστικό σήμανσης, MLD-28D/w, 90min και 180min

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: MLD 28D-W

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: MLD 28D-W-90