Φωτιστικό σήμανσης, MLD-28S/g, 90min και 180min

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

MLD 28S/G 90min: MLD 28S-G-90

MLD 28S/G 180min: MLD 28S-G