Φωτιστικό σήμανσης,GR-415/4P, 90min και GR-416/4P, 180min

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σε μορφή pdf: GR 415-4P GR 416-4P