Τροχήλατος ξηράς κόνεως 50kg

Τροχήλατος ξηράς κόνεως 50kg

Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 50kg Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Ξηράς Σκόνης 50Kg με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού 5 μέτρων και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. 
Χαρακτηριστικά Χωρητικότητα 50Kg Κατασβεστική ικανότητα A IIIB C Υλικό κατάσβεσης ABC 40% Ξηρά...
Τροχήλατος ξηράς κόνεως 50kg

Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 25kg

Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 25kg Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού 5 μέτρων και με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. 
Χαρακτηριστικά Χωρητικότητα 25Kg Κατασβεστική ικανότητα A IB C E Υλικό κατάσβεσης ABC 40% Ξηρά...